Forlaget ANIS udgiver teologisk og filosofisk litteratur
samt bredere kulturformidlende litteratur.


Udgivelserne spænder fra teologisk faglitteratur beregnet for præster og undervisningen på universiteterne til undervisningsbøger for seminarierne og den kirkelige voksenundervisning. Hertil kommer bredere introducerende tekster om filosofi samt debat- og brugslitteratur for teologisk og kirkeligt interesserede.

gf
Endvidere udgiver ANIS to tidsskrifter:
Kritisk forum for praktisk teologi og Dansk Teologisk Tidsskrift.